Obywatele bez Granic

Nasza grupa – klub „Obywateli bez Granic” wywodzi się z korzeni i tradycji Komitetu Obrony Demokracji, który reprezentowaliśmy w Ottawie i Montrealu od momentu powstania KOD w Polsce. Teraz postanowiliśmy rozszerzyć nasze działania i nasz zasięg – na „bez granic”.

Jesteśmy wolnymi i niezależnymi ludźmi, którzy działają wśród Polonii tu i wszędzie na świecie i uznaliśmy, że pomocna w tym dla nas będzie przyjazna wspólna przestrzeń dla nas wszystkich, tak abyśmy się poznali, wspierali swoje działania i je promowali. Na tej stronie będziemy promować wszystkie demokratyczne grupy w Polsce oraz wśród Polonii, działaczy z całej Polski i z wszystkich środowisk polonijnych, które dążą do budowy wolnego, otwartego, społeczeństwa obywatelskiego. Każdy z nas podejmuje takie działania osobno, ale wiemy też, że wspólnie wspierając się możemy osiągnąć znacznie więcej.

Kochamy Wolność i Demokrację! Mówimy - stop dewastacji Polski!

prof. Bartoszewski

Nie możemy dać się zwieść tzw. „dobrą zmianą”! Nie możemy dać się zwieść pieniędzmi pozyskiwanymi od polskich podatników - w tym także pieniędzmi które będą spłacane przez ich dzieci, wnuki i ... .

Kaczyński i jego poplecznicy wyraźnie lekceważą Naród. Robią to na niespotykaną w wolnej Polsce skalę – porównywalną jedynie do czasów PRL. W każdej sferze nie tylko podzielili, ale i skłócili Polaków do tego stopnia, że ci gotowi są stanąć przeciwko sobie; a oni szczują dalej... .
Kawałek po kawałku, krok po kroku obecna władza nieustannie ogranicza prawa, swobody obywatelskie, poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, jakie do tej pory dawały niezależne od władzy ustawodawczej i wykonawczej instytucje. Aparat państwowy coraz bardziej osacza obywateli, dąży do podporządkowania swojej „jedynie słusznej wizji” różnych aspektów życia, instytucji, mediów.
Ani Konstytucja i prawo krajowe, ani też opinia międzynarodowa dla obecnej władzy nie znaczą praktycznie nic. Ze społeczeństwa, które było podziwiane za dążenie do wolności i wdrażanie wartości europejskich, staliśmy się zaściankiem Europy, które nie widzi już w nas obrazu otwartych i niezależnych ludzi ale społeczeństwo pełne pogardy dla innych, ksenofobiczne i zamknięte na różnorodność.
Czy tego chcemy? Oczywiście, że nie.
Dzisiaj większość sejmowa składa się z posłów nie umiejących myśleć samodzielnie i jest tam tylko po to, aby głosować, przy czym nieważne, za czym i w czyim interesie. To wie prezes i to wystarczy. Jak prezes ubliża - oni też ubliżają, gdy prezes wychodzi – oni też wychodzą, a gdy prezes przemawia - klaszczą. Za taką postawę mają wysokie gaże, rodziny na intratnych posadkach i prawie nieograniczoną władzę w terenie.
Obecna władza także, mniej lub bardziej jawnie, ale wyraźnie, popiera nacjonalistyczne i ksenofobiczne grupy w kraju, w tym głównie ONR, przez co kształtuje i legitymizuje – szczególnie wśród młodzieży - postawy które mają dużo więcej wspólnego z faszyzmem, niż z nowoczesnym myśleniem XXI wieku. Zniekształcanie i zakłamywanie historii i wychowywanie tzw. „patriotów” przez tą władzę, nakierowane jest tylko na jej własny użytek i w żaden sposób nie służy narodowemu dobru.
Z tych powodów nasze główne cele będą się koncentrować na:

  1. Promowaniu, pomocy i popieraniu wszystkich ugrupowań i działaczy, dążących do odsunięcia od władzy autorytarnej partii PiS oraz do zdelegalizowania faszyzujących organizacji takich jak ONR.
  2. Odkłamywaniu fałszowanych faktów i wiadomości, jak również budowaniu obywatelskich postaw, poprzez obiektywny serwis informacyjny, rozmowy i spotkania.
  3. Pokazywaniu rodakom a także innym nacjom z całego świata, że Polacy i Polonia to nie tylko PiS, nie tylko ksenofobia, nacjonalizm i zacofanie. Nie jesteśmy jedynymi "Obywatelami bez Granic". Będzie nas wkrótce więcej.

ZAPRASZAMY !

PiS na śmietnik historii